Velkommen til MONICARE

MONICARE drives av Monica Solesvik,

Jeg er autorisert sykepleier i Norge og Spania, og er også tidligere utdannet hjelpepleier.

MONICARE utfører hjemmesykepleie- og omsorgstjenester for personer som er på Costa Blanca nord, både over kort og lang tid.

Jeg har flere års erfaring fra helsevesenet i Norge og har jobbet innenfor områder som sykehjem, hjemmesykepleie og palliasjon. Fra 2010 til 2015 jobbet jeg ved sykehjem og akutt sykepleietjeneste ved et rehabiliteringssenter i Spania. Monicare ble etablert i 2015 og har siden 2018 offentlig godkjennelse for å drive sykepleieklinikk fra Sanidad, som er øverste helsemyndighet i Spania.

 

TJENESTER

MONICARE utfører hjemmesykepleie – og omsorgstjenester for personer som er på  Costa Blanca nord, både over kort og lang tid.

 • Medisinhåndtering og apotektjenester.
 • INR målinger.
 • Setting av injeksjoner.
 • BT-målinger og blodsukkermålinger.
 • CRP-Målinger
 • Blodprøvetaking
 • Sårstell
 • Praktisk bistand i hjemmet.
 • Tolketjenester.
 • Formidling av hjelpemidler.
 • Besøkstjeneste under sykehusinnleggelse og oppfølging etter sykehusinnleggelse.
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Følge til lege.
 • Rådgivning
 • Mestringskurs holdes etter avtale for både pasienter og pårørende, individuelt og i grupper.